ARCHCASE2

MONADNOCK PRESENTS THE IMAGINARY ‘BLAAK’ BOULEVARD
24 NOVEMBER / DE UNIE / AIR PRESENTEERT ARCHITECTUURCASES:
“ROTTERDAM, HET LABORATORIUM VOORBIJ”

Eén van de conclusies die getrokken kan worden uit de reeks ArchitectuurCases met gastprogrammeur Hans van der Heijden is dat Rotterdam méér tradities heeft. De stad is meer dan Deelders ‘torenhoge wooncomplexen, kant’lend in het tegenlicht.’ De historie van voor 1940 is onderbelicht. De bakstenen stad van stadsarchitect Van der Steur en stedebouwkundige Witteveen bijvoorbeeld is als referentie voor het huidige stadontwerp afwezig. Zij stelden zich een vitale stad voor die een optimistische verhouding had met de historie, maar ook met de programmatuur van de moderne stad. Stedebouw en architectuur waren consistent en met elkaar verweven, zoals later het Milaan van de Novocento beweging en het Berlijn rondom Senatsbaudirektor Stimmann. Deze steden werden in solide materialen en stedelijke ruimten gedacht en zijn het waard, nu het objectmatige icoongebouw ook in Rotterdam aan zijn komt, opnieuw op hun geldigheid voor Rotterdam te onderzoeken.
Op deze avond gebeurt dat via twee wegen.

De Duitse architect Paul Kahlfeldt was nauw betrokken bij de vernieuwing van Berlijn onder Stimmann. Hij presenteert een lezing van Rotterdam en geeft aan welke precedenten bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van de stad in de toekomst.

Vier jongere architecten die in eerdere ArchitectuurCases hebben gesproken visualiseren de denkbeeldige stad. Dat zijn Job Floris (Monadnock), Floris Cornelisse (Happel Cornelisse), Like Bijlsma (SUB office) en Gijs Raggers (EGM architecten). Zij vormen een atelier en nemen concrete plekken als uitgangspunt, fotograferen deze en bewerken die foto zodanig dat opstanden, ruimtelijke dimensie en openbaar gebied algemene, typologische geldigheid krijgen. Elke architect licht zijn werk kort toe. De architect Joris Molenaar (Molenaar & Van Winden architecten) leidt deze avond.